Woonbeurs bezoeken om ideeën op te doen

Indien u er aan denkt om te gaan bouwen of verbouwen, zult u graag een aantal interessante ideeën willen opdoen. Deze ideeën krijgt u natuurlijk door gewoon even op het internet te zoeken, maar het is vaak veel interessanter om ze eens in het echt te zien.

Huizenmarkt Zeepbel anno 2014

Overal om ons heen gonst het van de positieve berichten over de huizenmarkt in Nederland. Er komt weer vertrouwen, er worden meer huizen verkocht en de prijzen stijgen weer. Maar hoe zit het met de huizenmarkt zeepbel waar zo vaak over gesproken werd? Recente onderzoeken hebben aangetoond

Invloed studieschuld op hypotheek beperkt vanaf 2015

Overleg dat plaatsvond tussen banken en het ministerie van OC&W, heeft als resultaat opgeleverd dat een eventuele openstaande studieschuld, vanaf september 2015, minder zwaar gaat meetellen bij het al dan niet kunnen krijgen van een hypotheek. Ook de hoogte van die hypotheek zal in mindere mate worden

NVM Open Huizen Dag trekt 150.000 bezoekers

Ieder half jaar houdt de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars) een Open Huizen Dag. Op deze dag openen huizenverkopers in heel Nederland hun deuren, om mensen een inkijkje te geven in de huizen die in hun buurt te koop staan. Op deze manier is het eenvoudiger voor

Hoger eigenwoningforfait leidt tot onvrede huiseigenaren

De afgelopen jaren zijn bijna alle kosten op de Nederlandse woningmarkt gedaald. De meest belangrijke prijsdalingen zijn de hypotheekrente en de prijzen van koopwoningen. Dankzij deze geleidelijke daling van kosten wordt het aantrekkelijker om een huis te kopen. Eigenwoningforfait gestegen Er is echter één factor die het

Hypotheekrente opnieuw omlaag, hoe kan dat?

Het afgelopen jaar is de hypotheekrente flink gedaald. Een paar weken geleden werd bekend gemaakt dat de gemiddelde hypotheekrente vorig jaar met ongeveer 0,6% gezakt is. Er werd aangenomen dat, nu de Nederlandse woningmarkt langzaam verbetering toont, de hypotheekrente weer omhoog zou gaan, maar daar is nog